Siuko

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of Siuko. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Given Name Birth Death Partner Parents
Erkki Matinpoika Apr 5, 1766 Aug 2, 1809 Jaatsi, Kaisa Matintytär Siuko, Matti Simonpoika Riitta Tuomontytyär, Rautio
Matti Simonpoika Jan 24, 1733 Apr 18, 1787 Riitta Tuomontytyär, Rautio Siuko, Simo Yrjönpoika Naatu
Simo Yrjönpoika 1705 Mar 28, 1756 Naatu Siuko, Yrjä Erkinpoika Siuko (Tuovola), Kaisa Tuomontytär
Yrjä Erkinpoika Mar 15, 1681 Jul 4, 1741 Siuko (Tuovola), Kaisa Tuomontytär Siuko (Tuovola), Kaisa Tuomontytär